Pomůžeme Vám od bolesti a navrátíme zpět nejen do sportovního života. Napravujeme léčebnou a sportovní rehabilitací pomocí vedených kondičních a dechových cvičení , nápravoupohybových stereotypů, nácviku pohybů a chůze. 
Fyzioterapeut stanoví vhodné cvičení na základě vyšetření a instruuje pacienta. Navazující péče porbíhá ve spolupráci s masérem a trenérem.

 
 
 
Sport Academy 2015© - created by Studio Popo