Ve Sport Academy si uvědomujeme, jak důležitou roli v našem životě hraje psychická pohoda. Prostřednictvím sportu a zábavných aktivit se vytváříme prostředí, ve kterém se dokážete odreagovat, poznat své silné a slabé stránky a zároveň se zdokonalit ve své oblíbené sportovní aktivitě.

Ve sportovních kurzech používáme metody založené na vzájemném respektu a pozitivní motivaci, které děti připravují na pozdější sportovní specializaci a dospělým přináší splnění cílů. Představujeme jednotlivé sporty jako atraktivní a smysluplnou náplň volného času, která nás může provázet celý život a činit ho tím bohatší.

 

Strach do procesu učení nepatří.

 

Pro práci s dětskými klienty je pro nás důležitá spolupráce s rodiči. Ptejte se nás, rádi s vámi probereme naše didaktické postupy i směřování vašich dětí.

Základní jednotky - dítě, rodiče, trenér - tvoří trojúhelník, kde každá strana nese část zodpovědnosti v tréninkovém procesu a žádná nesmí zůstat nevyslyšena. V případě potřeby jedné ze stran uspořádáme tripartitní sezení v bezpečném a nesoudícím prostředí.

 

 

"Neříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší: budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci." Jan Werich

 
 
 
Sport Academy 2015© - created by Studio Popo