Co můžete získat?

Ve Sport Academy chceme přispět ke zdravému rodinnému prostředí, kde panuje důvěra a respekt mezi malými i velkými lidmi.

Věříme, že se děti potřebují naučit přejímat odpovědnost sami za sebe postupně, s podporou dospělých. V bezpečném prostředí, které je založeno primárně na důvěře, tak mohou navyšovat svůj potenciál a přebírat vliv nad svým životem. A protože jsou rodiče těmi nejdůležitějšími lidmi pro každé dítě, vytváříme možnost setkání v prostoru, kde si jsme všichni rovni.

 

Během zábavných a především rozvojových her, tak můžete více poznat a pochopit nejen sami sebe, ale také i ostatní členy rodiny. Budeme zkoušet nové situace, povídat si, smát se a plnit různé úkoly. Vše za jediným účelem, aby se nám společně lépe a spokojeně žilo.

 

Program je určen pro rodiny s dětmi od 6 let. 

 

Přínosy:

  • Zlepšení komunikace s dětmi.

  • Poznáte, jak je možné nastavovat hranice, vytvářet dohody s malými dětmi a učit je sebedůvěře.

  • Pojmenujete si mnoho situací, které s dětmi znáte a najdete i jiné způsoby zvládání situací.

  • Seminář je v první řadě věnován postojům rodičů, komunikaci a řešení emocí na straně rodiče i dítěte.

  • Rozvoj vědomí rodiče, ale i dětí.

 
 

 

 
 
 
Sport Academy 2015© - created by Studio Popo