Žákům základních škol nabízíme docházkové a pobytové plavecké kurzy odpovídající požadavkům Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění výuky plavání v základních školách z ledna 2015.

 

V pravidelnéch docházkových kurzech zajišťujeme:

  • pronájem bazénu v blízkosti školy
  • dopravu žáků do bazénu
  • plaveckou výuku

 

Celoroční kurz obvykle rozdělujeme do tří trimestrů po cca 10-12 lekcích. Lekce vedou certifikovaní plavečtí instruktoři v poměru jeden instruktor na 6dětí v závislosti věku a dovendostech žáků. 

 

Popis kurzu:   

děti se postupně seznamují s vodou a osvojují si základní plavecké návyky a techniku plaveckých způsobů.

  • Seznámení s vodou
  • Bezpečnost ve vodě a v okolí bazénu
  • Základy plaveckých stylů: znak, kraul, prsa
  • Skoky do vody, potápění, hry
  • Plavání s ploutvemi
  • Plavání v oblečení
  • Testování plaveckých dovednostíMetodický pokyn MŠMT předepisuje výuku v rozsahu 20hodin během školního roku.

 


BEZPEČNÉ PLAVÁNÍ
Pro další zkvalitnění plavecké přípravy dětí ve SPORT ACADEMY jsme v r. 2009 do našeho výukového programu nizozemskou metodiku plavání a přípravu na příslušné certifikáty Zwemmdiploma A,B,C.
Na základě zhodnocení dostupných informací o evropských plaveckých a našich profesních zkušeností jsme vybrali program, který učí děti plavat, ale také je velice praktický pro běžný život.
Děti se učí plavat přirozenou cestou, přičemž hlavní roli hraje bezpečné plavání. Absolvent kurzu musí zvládnout všechny dovednosti jak v umělém prostředí plaveckého bazénu, tak v přírodě na otevřené vodě. Příprava zahrnuje i náročnou část - plavání v oděvu. Nejde tedy jen o zvládnutí základních plaveckých způsobů (prsa, kraul a znak), ale také zvládnout se pohybovat ve vodě za všech podmínek, což může být rozhodující v případě pohybu dětí ve volné přírodě.
Na přání některých klientů naši instruktoři prostudovali a ozkoušeli nizozemskou metodiku a zahájili přípravu dětí od 3let na zkoušky bezpečného plavání v rámci soukromých lekcí.

 
 
 
Sport Academy 2015© - created by Studio Popo