Proč kompenzační cvičení?

  • zvýšení výkonnosti, rychlosti, flexibility
  • kompenzace jednostranného, dlouhodobého zatížení
  • doplnění všeobecného rozvoje dětí jako protihodnota ranné specializace
  • uvolnění přetížených svalových partií, posílení ochablých a opomíjených svalových partií
  • zlepšení regenerace
  • prevence zranění, návrat po zranění

 

Přínos kompenzačního programu
Zaměření na hluboké svalové struktury středu těla  ->  zlepšení stability
Odstraňování svalových dysbalancí  ->  prevence zranění
Prevence zranění  ->  zvýšení fyzické odolnosti
Vědomé provádění pohybu  ->  zlepšení koncentrace
Dechová cvičení  ->  zlepšení výkonnosti
Zklidnění mysli  ->  zvýšení psychické odolnosti

 

Vycházíme vývojové kineziologie
Vývojová kineziologie se zabývá motorickým vývojem dítěte a dává nám jasná pravidla k rozpoznání ideální hybnosti dítěte. Průběh vývoje motoriky člověka je geneticky determinován, probíhá zcela automaticky a je pokračováním vývoje plodu uvnitř dělohy.

Znalost vývojové kineziologie je přínosem nejen pro rehabilitaci pohybových poruch v pediatrii, ale má své nezastupitelné místo i v rehabilitaci dospělých. Při pohledu na držení osového orgánu (hlava, trup, pánev) dospělého člověka a na způsob jeho pohybu jsme pak schopni určit, z jakého vývojového období si nese každý jedinec jisté nedostatky. Podle toho jsme schopni určit i výsledné držení těla včetně dolních i horních končetin. Špatná kvalita držení těla může přinést vertebrogenní obtíže.
Znalost vývojové kineziologie je tak nezbytným vybavením pro fyzioterapeuty zabývající se obecně rehabilitací pohybových poruch a to nejen v oblasti diagnostiky, ale zvláště terapie.
Mám zájem o kompenzační cvičení

 
 
 
Sport Academy 2015© - created by Studio Popo