Vítáme sponzory, kteří mohou a chtějí podpořit dobrou věc.

 

Podpořte činnost rodinného triatlonového klubu. Pomozte nám přispět k zvýšení počtu “family friendly” sportovních akcí, kde rodiče se svými dětmi získají společné zážitky, kde se rodiče stávají sportujícími vzory svým dětem.

 

 

Nabízíme 

  • prezentaci na webových stránkách, sociálních sítích, v tistěných materiálech,
  • prezentaci na akcích organizovaných TRI COLORS (sportovní dny, doprovodné programy sportovních akcí, ...),
  • prezentaci na dresech a dalším textilu,
  • a hlavně skvělý pocit z podpory dobré věci :).

 

Dary využíváme na 

  • organizaci dětských a rodinných sportovních dnů, které podporující soudržnost rodiny a společné zážitky,
  • vzdělávání trenérů a sportovní veřejnosti,
  • pronájem sportovišť při organizaci akcí TRI COLORS.
 
 
 
Sport Academy 2015© - created by Studio Popo