BALANCE & PERFORMANCE

 

Cílem programu, který Sport Academy nabízí sportovním klubům, je náprava svalových dysbalancí vznikajících pravidelným tréninkem v prostředí výkonnostního a vrcholového sportu, zlepšení stability a zvýšení výkonu. Pomocí kompenzačních cvičení cílíme na zlepšení flexibility a celkovou odolnost organismu. Vhodně doplňujeme sportovní přípravu o individuálně cílené specializované cvičení a hráčům názorně předáváme základní anatomické a fyziologické poznatky o fungování organismu.

Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u sportovců svalové dysbalance a poruchy držení těla – skolióza, bederní hyperlordóza, svalová dysbalance v rámci horního i dolního zkříženého syndromu.
Jednou z možností, jak snižovat riziko uvedených negativních problémů, je pravidelné provádění kompenzačních cvičení zaměřených na protahování svalů, které se vlivem nadměrné fyzické zátěže zkracují, a na posílení svalů, jenž mají tendence k ochabování.

Při dodržování didaktických zásad se mohou stát nejspolehlivější možností prevence a nejúčinnějším prostředkem jak odstranit již vzniklou funkční poruchu hybného systému.

 
 
 
Sport Academy 2015© - created by Studio Popo