Od pacienta ke klientovi

 

Pomůžeme Vám od bolesti a navrátíme zpět nejen do sportovního života. Napravujeme léčebnou a sportovní rehabilitací pomocí vedených kondičních a dechových cvičení, nápravou pohybových stereotypů, nácviku pohybů a chůze. 
Fyzioterapeut stanoví vhodné cvičení na základě vyšetření a instruuje pacienta. Navazující péče probíhá ve spolupráci s masérem a trenérem.

 
 
 
Sport Academy 2015© - created by Studio Popo